Błąd

tytuł jakiś

2.04.2021

Szanowni Państwo,

Od 31 marca 2021 r. ruszył nowy Program „Stop Smog”. Na ten cel dla JST zostało przeznaczonych 142 mln z Funduszu Termomodernizacyjnego i Remontów.

Program Stop Smog obejmuje wsparcie przedsięwzięć niskoemisyjnych realizowanych przez gminy na obszarach, gdzie obowiązują Uchwały Antysmogowe. Obecny program zakłada dużo korzystniejsze dofinansowania niż do tej pory. Program zakłada, że w przypadku zawartego porozumienia z gminą pokrywa ona 30% kosztów inwestycji, a strona rządowa 70%. Co w konsekwencji prowadzi to tego, że inwestycja termomodernizacyjna może być w 100% pokryta ze środków publicznych, bez udziału środków prywatnych właścicieli budynku.

Przy założeniu, że średni koszt realizacji niskoemisyjnych inwestycji w jednym budynku, a w przypadku budynku o dwóch lokalach – w jednym lokalu nie może przekroczyć 53 tys. zł.

Szczegóły znajdą Państwo pod linkiem: czystepowietrze.gov.pl/stop-smog-2Logotyp Pomorze Zachodnie
Logotyp WFOŚ


Przedmiot umowy współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie